شیلنگ مه پاش

مزایا و معایب آبیاری تحت فشار
مزایا و معایب آبیاری های تحت فشار
آوریل 8, 2018
اجزای سیستم آبیاری بارانی
اجزا یک سیستم آبیاری بارانی
آوریل 15, 2018
شیلنگ مه پاش شیلنگ مهپاش شلنگ مه پاش شلنگ مهپاش

شیلنگ مه پاش شیلنگ مهپاش شلنگ مه پاش شلنگ مهپاش

اتصال استیل مه پاش

لوله مه پاش استیل

بسیار مقاوم در برابر ترکیدگی

قابلیت تحمل فشار تا 200 بار

مناسب برای مه پاش های رو کار
شیلنگ مه پاش پلی آمیدی

شیلنگ مه پاش پلی آمیدی

قابلیت تحمل فشار تا 200 بار

قابلیت تغییر اندازه شیلنگ در محل نصب
شیلنگ مه پاش هیدرولیک فشار بالا

شیلنگ مه پاش هیدرولیکی

قابلیت تحمل فشار تا 400 بار

دو سر پرس

در متراژ های سفارشی
لوله مهپاش نازل سرخور

لوله مه پاش استیل نازل سر خور

قابلیت تحمل فشار تا 200 بار

بدون نیاز به پایه نازل
مشاوره رایگان