نازل مه پاش فوگری ایتالیایی

اجزای سیستم آبیاری بارانی
اجزا یک سیستم آبیاری بارانی
فروردین ۲۶, ۱۳۹۷
پمپ مه پاش با شاسی و منبع پمپ مهپاش پمپ مهپاش خانگی قیمت پمپ مه پاش
پمپ مه پاش صنعتی و خانگی
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
انواع نازل مه پاش سایزهای مختلف نازل mist nozzle, steel nozzle

انواع نازل مه پاش سایزهای مختلف نازل mist nozzle, steel nozzle

fog nozzle ,mist nozzle نازل مه پاش،نازل فوگری، مه پاش فوگری، مه پاش نازلی ، خرید آنلاین نازل مه پاش
نازل مه پاش استیل تمام استیل

2 اینچ

10 تا 100 میکرون

ضد چکه

ساخت ایتالیا

موجود است
نازل مه پاش استیل با سر سرامیکی steel fog nozzle ceramic steel nozzle
نازل مه پاش استیل با سر سرامیکی

2 اینچ

10 تا 100 میکرون

ضد چکه

ساخت ایتالیا

موجود است
نازل مهپاش، نازل مه پاش مه پاش نازلی، mist nozzle T fog nozzle نازل آب
نازل مه پاش تمام برنجی

2 اینچ

10 تا 100 میکرون

ضد چکه

ساخت ایتالیا

موجود است
FOG NOZZLE نازل مه پاش برنجی با سر سرامیکی نازل مهپاش برنجی نهپاش نازلی
نازل مه پاش برنجی با سر سرامیکی

2 اینچ

10 تا 100 میکرون

ضد چکه

ساخت ایتالیا

موجود است
نازل مه پاش استیل با سر سرامیکی

پایه بلند

10 تا 100 میکرون

ضد چکه

ساخت ایتالیا موجود است
نازل مه پاش استیل با سر استیل

پایه بلند

10 تا 100 میکرون

ضد چکه

ساخت ایتالیا موجود است
نازل مه پاش برنجی با سر استیل

پایه بلند

10 تا 100 میکرون

ضد چکه

ساخت ایتالیا موجود است
نازل مه پاش برنجی با سر سرامیکی

پایه بلند

10 تا 100 میکرون

ضد چکه

ساخت ایتالیا موجود است
مشاوره رایگان