رطوبت دهی پر فشار در گلخانه ها

بهمن ۴, ۱۳۹۶
مه پاش گلخانه نازلی - مه پاش گلخانه تحت فشار آذر تجهیز

مه پاش گلخانه

مه پاش گلخانه: سیستمی جهت ایجاد رطوبت یکنواخت و بدون خیسی مه پاش گلخانه یک سیستم رطوبت دهی تحت فشار می باشد که می تواند با […]
مشاوره رایگان