مه پاش قارچ

فروردین ۱۴, ۱۳۹۷
مه پاش قارچ ، مه پاش سالن قارچ، مهپاش قارچ

مه پاش سالن قارچ

مه پاش سالن قارچ یکی از اصلی ترین تجهیزات در فارم های قارچ می باشد، در سالن های قارچ نیاز به رطوبت ۹۰ درصدی می باشد. […]
مشاوره رایگان